The Picture "Nostalgia"

Click photo to enlarge
Price:
Painting by artist Tartakovska Svetlana "Nostalgia".